Už při rozhodování jak bude vypadat nová podlaha se soustředíme na komfort, který nám nová podlaha má přinášet. Každá krytina vyžaduje jiné nároky na podklad. Všeobecně je důležité, aby byl rovný, pevný, suchý a zbaven nečistot. Původní betonová deska je  třeba před pokládkou nové krytiny přebrousit, vysát a nanést novou nivelační stěrku. V případě zvýšené vlhkosti i správnou vlhkostní uzávěru. Hladký a přebroušený povrch stěrky je dobrý základ pro lepené materiály. Pokud jsou spodní vrstvy z prken nebo desek tak podle toho také volíme krytinu. I zde klademe velké nároky na pevnost rovinnost a nulovou vlhkost. Staré desky z dřevotřískových materiálů nemusí  vydržet tolik co nová krytina, proto se ve většině případů mění za nové kvůli zápachu rozkládajících se pojiv v deskách a nebo soudržnosti materiálu. Víc než kde jindy platí, že poklad určuje životnost podlahové krytiny.